பைக்

  • பெண்களுக்கான ஆக்டிவா 6ஜி

    பெண்களை கவரும் வகையில் ஸ்கூட்டிகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அந்த வகையில் ஹோண்டா ஆக்டிவா 6ஜி ஸ்கூட்டர் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. ஆக்டிவா 6ஜி மாடலில் ஹோண்டாவின்…

    Read More »
  • கோல்டு பைக் கீ

    பைக் கீ மீது ஆண்களுக்கு இருக்கும் காதலை எப்படிச் சொன்னாலும் தீராது. விதவிதமான கீ செயின்கள் தயாரிப்புக்கு இதுவே காரணம். அப்படி பைக் கீ பிரியர்களுக்கு என்று…

    Read More »
Close