கட்டுரைகள்

 • மதுரையின் தோற்றம் ஓர் பார்வை

  மதுரையின் தோற்றம் இன்றைய உலகின் மிக பழமையான நகரங்களில் ஒன்று மதுரை என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வந்தாலும் அதற்கு ஆதாரம் இல்லை என்பதுதான் உண்மை.…

  Read More »
 • இலக்கியப் பதிவுகளில் மதுரை

  இலக்கியப் பதிவுகளில் மதுரை ஓர் பார்வை

  தமிழகத்தின் தலைநகரம் சென்னை என்றால் தமிழின் தலைநகரம் மதுரை. இதைக் சொன்னவர் தமிழ் மூதறிஞர் தமிழண்ணல் அவர்கள். சங்க இலக்கியத்தில் பாடுபொருளாகவும், பாடுவோர் வாழுமிடம் மதுரையாகவும் இருந்துள்ளது.…

  Read More »
Back to top button
error: