சமையல்

  • மதுரை பர்மா இடியாப்பம்

    பர்மாவில் பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து பின், அங்கு நிகழ்ந்த குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்திற்கு பிறகு அனைத்தையும் துறந்து, குடும்பத்துடன் மதுரையில் தஞ்சம் புகுந்து, அக்குடும்பத்தின் பெண்…

    Read More »
Back to top button
error: