மு,இரமேஷ் குமார்

மு,இரமேஷ் குமார்

மு.இரமேஷ்குமார் என்கிற நான், 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பத்திரிக்கை துறையில் பணியாற்றி வருகின்றேன். கட்டுரைகள் வரைதல் மட்டுமின்றி புகைப்படங்கள் எடுத்துவருகின்றேன்.
Back to top button
error: