செய்திகள்மாநகராட்சிமாவட்ட ஆட்சியர்

மதுரை மநகராட்சி எஃகோ, இராஜாஜி பூங்காக்களை திடீர் ஆய்வு

மதுரை மநகராட்சி எஃகோ, இராஜாஜி பூங்காவை மாவ்ட்ட ஆட்சித்தலைவர் டி.ஜி. வினய், மாநகராட்சி ஆணையாளர் எஸ். விசாகன் ஆகியோர் இன்று (4-03-2020) திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

 

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 + 12 =

Related Articles

Close